کمیته فنی نهم و دهم
کمیته فنی نهم و دهم بررسی شرکت های فعال در حوزه کالاهای غیر فلزی و خدمات &nbs ...

ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8)
ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8) جلسات هفتم و هشتم   در ادامه روند بررسی پرونده ...

جلسات سوم شورا و پنجم و ششم کمیته فنی
جلسات سوم شورا و پنجم و ششم کمیته فنی سومین جلسه شورای سیاست گذاری و پنجمین و ششمین جلسات کمیته فن ...

سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی
سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی پرونده واحدهای اقتصادی ...

ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست گذاری
ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست گذاری در راستای بررسی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ...