پایان فراخوان همایش بیست و یکم

مهلت ثبت نام در روند ارزیابی بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اتمام رسید.

 

فراخوان بیست و یکمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از شهریور ماه سال جاری آغاز و مرحله اول آن تا پایان مهر ماه ادامه یافت. با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان و شرکت های متقاضی فرخوان همایش تمدید و تا پایان آبان ماه ادامه یافت. طی این مدت دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش برای آگاهی بخش به شرکت هایی که متقاضی حضور در روند ارزیابی همایش بوده اند از طریق مکاتبه کتبی، ارسال پست الکترونیک، ارسال نماب، ارسال پیام کوتاه و تماس تلفنی با شرکت های موجود در بانک های اطلاعاتی نسبت به اطلاع رسانی در خصوص آغاز ثبت نام در بیست و یکمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نمود.

بر اساس آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، دبیرخانه اجرایی همایش پس از ثبت نام شرکت های متقاضی و تکمیل فرم های اولیه ارزیابی مقدماتی را برروی پرونده شرکت ها انجام داده، سپس پرونده شرکت متقاضی را برای بررسی به دفاتر تخصصی سازمان حمایت ارجاع می نماید

دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان