اتمام زمان ثبت نام در همایش بیستم

مهلت ثبت نام در روند ارزیابی بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اتمام رسید.

 

فراخوان ثبت نام در بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از اواسط مهر ماه آغاز و تا دهم آذر ادامه یافت.

با توجه به درخواست متقاضیان این تاریخ تا پانزدهم آذرماه تمدید گردید.

بر اساس آئین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، دبیرخانه اجرایی همایش پرونده شرکت هایی که طی تاریخ فوق اقدام به تکمیل فرم مربوطه در منوی کاربری خود نموده اند را برای بررسی به ادارات کل تخصصی سازمان حمایت ارجاع می دهد.

دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان