اتمام مهلت ثبت نام اولیه در همایش

مهلت ثبت نام در روند ارزیابی نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اتمام رسید.

 

به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند فراخوان ثبت نام اولیه در روند ارزیابی نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اتمام رسید.

فراخوان همایش نوزدهم از ابتدای شهریورماه سال جاری آغاز و مرحله اول آن تا پایان مهرماه ادامه یافت که با توجه به درخواست متقاضیان طی مرحله دوم تا پایان آبان ماه تمدید گردید. همچنین با توجه به بروز مشکلات اینترنتی طی هفته آخر آبان ماه این فراخوان یک هفته دیگر تمدید و در تاریخ 1398/09/08 به اتمام رسید.

دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان