اطلاعیه نهایی در خصوص ثبت نام در سایت

به اطلاع می رساند ثبت نام در وب سایت اختصاصی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مدت یک هفته در دسترس خواهد بود.

 

با توجه به اختلال بوجود آمده در شبکه اینترنت طی هفته گذشته و تقاضای شرکت های متقاضی برای دسترسی مجدد به وب سایت اختصاصی همایش به منظور ثبت نام در روند ارزیابی نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند فرآیند اینترنتی ثبت نام تا مورخ 1398.09.08 در دسترس خواهد بود