جلسه چهارم شورای سیاست گذاری برگزار گردید

چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری در خصوص بررسی پرونده شرکت های متقاضی برگزار گردید.

 

هر ساله به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همایشی با موضوع تجلیل از واحد های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود. در این همایش به شرکت هایی که در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، امتیاز مورد نظر در آیین نامه ذیربط را کسب نموده باشند، گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا می شود که تا کنون 17 دوره از این همایش برگزار و مقدمات برگزاری هجدهمین دوره از این همایش در اسفند ماه سال جاری در حال آماده سازی است.

پیرو برگزاری جلسات پیشین شورا و طرح موضوعاتی از قبیل بررسی اصلاحات انجام شده در آئین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، با دعوت سازمان حمایت از اعضای شورای سیاست گذاری چهارمین جلسه شورا برگزار گردید.

در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان که با حضور عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار گردید، در خصوص موضوعاتی از قبیل برخی از شروط آئین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس و بررسی نتیجه ارزیابی اعطای گواهینامه و تندیس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. هر کدام از اعظای جلسه نظر خود را راجع به موضوع مورد نظر اعلام داشتند.

این جلسه که راس ساعت 7صبح یکشنبه مورخ 1397/11/07 در محل سالن جلسات کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار گردید؛ علاوه بر ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، معاون توسعه مدیرت و منابع، معاون نظارت بر کاهای سرمایه ای و خدمات، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات، مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها (دبیر همایش) و سرپرست دفتر بررسی های اقتصادی حضور داشتند.

شایان ذکر است در جلسه مذکور اعضای شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان استاندارد ایران و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان حضور داشتند و در خصوص مباحث مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.