جلسات یازده و دوازده کمیته فنی

در راستای ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته فنی برگزار گردید

 

این جلسات که با هدف بررسی و ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می شود، در یازدهمین جلسه به بررسی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه تولیدات محصولات فلزی و معدنی پرداخته است.

این جلسه در روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 ، با حضور اعضای این کمیته متشکل از گروه ارزیابی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت، نمایندگان،نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل یا نماینده شرکت های متقاضی و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش در محل سالن کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در یازدهمین جلسه پرونده 6 بنگاه اقتصادی متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در حوزه محصولات فلزی و معدنی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های مورد بررسی در این جلسه در زمینه ارائه خدماتی از قبیل تولید انواع کولر آبی و بخاری نفتی، بدنه رایانه شخصی، انواع مبدل های انرژی، انواع رادیاتور خودرو و انواع فولاد دارند.

در این جلسه گزارشی از نحوه فعالیت شرکت و جدول امتیازات کسب شده بر اساس آئین نامه اعطای گواهینامه و تندیس توسط کارشناس مربوط به اعضای جلسه ارائه می شود و سپس اعضای جلسه سوالات و اطلاعات بیشتر را از مدیرعامل یا نماینده مطلع شرکت مورد ارزیابی که در جلسه حاضر است مطرح می نمایند تا پاسخ های لازم ارائه شود.

بررسی شرکت های فعال در حوزه کالاهای توزیعی و اقتصادی در کمیته فنی دوازدهم

دوازدهمین جلسه کمیته فنی ارزیابی شرکت های متقاضی به ریاست معاونت کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار گردید.

در ادامه روند ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان دوازدهمین جلسه کمیته فنی در حوزه دفتر نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت برگزار گردید. این جلسه در تاریخ چهارشنبه 17 بهمن ماه، با حضور اعضای این کمیته متشکل از گروه ارزیابی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت، نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی، نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نماینده سازمان ملی استاندارد، مدیران عامل و نمایندگان شرکت های متقاضی و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش در سالن کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در این جلسه، به پرونده 9 بنگاه اقتصادی متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، فعال در حوزه ذکر شده (شبکه های توزیعی و اقتصادی) رسیدگی شد. شرکت های مورد ارزیابی در زمینه توزیع دارو،پخش و توزیع مواد غذایی، توزیع گاز، خدمات آموزشی، خدمات پذیرایی بین جاده ای، خدمات بیمه ای و خدمات نرم افزاری به فعالیت می پردازند.

مدیران عامل و نمایندگان مطلع شرکت های مورد ارزیابی با حضور در جلسات کمیته فنی به سوالات اعضای جلسه پاسخ داده و توضیحاتی را پیرامون فعالیت شرکت خود ارائه می نمایند.

در فرآیند ارزیابی، ابتدا تقاضاهای رسیده، توسط کارشناسان تخصصی، بررسی شده و در کمیته های تخصصی، با شاخص های در نظر گرفته شده در آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، تطبیق داده می شود.

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم