ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8)

جلسات هفتم و هشتم

 

در ادامه روند بررسی پرونده شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان هفتمین جلسه در خصوص ارزیابی از شرکت های فعال در زمینه تولید محصولات بهداشتی،دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید.

جلسات کمیته فنی با هدف بررسی و ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می شود، که در روز چهارشنبه هفته گذشته هفتمین جلسه از آن برگزار گردید.

این جلسه در چهارشنبه، 10 بهمن ماه 1397 ، با حضور اعضای این کمیته متشکل از گروه ارزیابی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی، نماینده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان،نماینده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت، نمایندگان شرکت های متقاضی و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش در محل سالن کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در هفتمین جلسه پرونده 5 بنگاه اقتصادی متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در حوزه دفتر نظارت بر محصولات بهداشتی،دارویی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های مورد بررسی در این جلسه در زمینه ارائه خدماتی از قبیل تولید انواع دارو، پک های جراحی، انواع باند طبی و ابزار جراحی دندان پزشکی فعالیت دارند.

در این جلسه گزارشی از نحوه فعالیت شرکت و جدول امتیازات کسب شده بر اساس آئین نامه اعطای گواهینامه و تندیس توسط کارشناس مربوط به اعضای جلسه ارائه می شود و سپس اعضای جلسه سوالات و اطلاعات بیشتر را از مدیرعامل یا نماینده مطلع شرکت مورد ارزیابی که در جلسه حاضر است مطرح می نمایند تا پاسخ های لازم ارائه شود.

برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی

برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

در راستای ارزیابی واحدهای اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان هشتمین جلسه این کمیته در خصوص بررسی شرکت های متقاضی در حوزه فعالیت دفتر نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی برگزار گردید.، این جلسه در روز چهارشنبه مورخ دهم بهمن ماه، با حضور اعضای این کمیته متشکل از گروه ارزیابی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت، نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی، نماینده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نماینده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان شرکت های متقاضی و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش در محل سالن کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در این جلسه، به پرونده 7 بنگاه اقتصادی متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، فعال در حوزه ذکر شده( محصولات کشاورزی و غذایی) رسیدگی شد.

هشتمین جلسه کمیته فنی به ریاست معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت راس ساعت 14 آغاز و تا ساعت 19 ادامه یافت.

در فرآیند ارزیابی، ابتدا تقاضاهای رسیده، توسط کارشناسان تخصصی، بررسی شده و در کمیته های تخصصی، با شاخص های در نظر گرفته شده در آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، تطبیق داده می شود