سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی

سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی پرونده واحدهای اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03  برگزار شد

 

سومین جلسه کمیته فنی بررسی پرونده واحدهای اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان روز چهارشنبه مورخ 03/11/1397 برگزار شد.

در راستای ارزیابی واحدهای اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سومین جلسه این کمیته در خصوص بررسی شرکت های متقاضی در حوزه فعالیت دفتر نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی برگزار گردید.، این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 03 بهمن ماه، با حضور اعضای این کمیته متشکل از گروه ارزیابی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی، نماینده اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران،نماینده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان شرکت های متقاضی و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش در محل سالن کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در این جلسه، به پرونده 4 بنگاه اقتصادی متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، فعال در حوزه ذکر شده که در زمینه ارائه محصولات مواد شوینده و بهداشتی،انواع تخت های بیمارستانی و مواد اولیه دارویی رسیدگی شد.

سومین جلسه کمیته فنی به ریاست معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت راس ساعت 8صبح آغاز و تا ساعت 10:30 ادامه یافت.

جلسه چهارم کمیته فنی بررسی پرونده متقاضیان در چهارشنبه، 03 بهمن ماه 1397 ، با حضور اعضای این کمیته متشکل از گروه ارزیابی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی، نماینده انجمن اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران، نمایندگان شرکت های متقاضی و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش در محل دبیرخانه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، واقع در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در چهارمین جلسه نیز پرونده 4 بنگاه اقتصادی متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در حوزه دفتر نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های مورد بررسی در این جلسه در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و اداری،توزیع داروهای دامی،تولید نرم افزار و پخش روغن  فعالیت دارند.

در فرآیند ارزیابی، ابتدا تقاضاهای رسیده، توسط کارشناسان تخصصی، بررسی شده و در کمیته های تخصصی، با شاخص های در نظر گرفته شده در آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، تطبیق داده می شود.