اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد

اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 1397/10/11 در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار شد.

 

اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 1397/10/11 در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار شد.

هر ساله به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همایشی با موضوع تجلیل از واحد های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود. در این همایش به شرکت هایی که در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، امتیاز مورد نظر در آیین نامه ذیربط را کسب نموده باشند، گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا می شود که تا کنون 17 دوره از این همایش برگزار و مقدمات برگزاری هجدهمین دوره از این همایش در اسفند ماه سال جاری در حال آماده سازی است.

بر اساس تغییرات و اصلاحاتی که طی سال جاری و با هدف بهبود روند ارزیابی شرکت های متقاضی در آئین نامه اجرای اعطای گواهینامه وتندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اعمال گردید، دبیرخانه همایش از اعضای شوای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تنیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان دعوت بعمل آوردتا با بررسی مفادآئین نامه مذکور، شاخص های ارزیابی واحدهای متقاضی را تعیین نمایند.

در این جلسه آقای مجید ارغنده پور دبیر شورای سیاست گذاری گزارشی از روند تغییرات و اصلاحات صورت پذیرفته در آئین نامه به اعضای شورا ارائه نمود. سپس تصمیم گیری در خصوص اجرای مفاد برخی از بندهای آئین نامه منوط به اخذ نظرات اعضای شورا گردید. در همین خصوص موضوعات زیر در دستور کار جلسه قرار گرفته و پیرامون آن اعضای شورا و نمایندگان سازمان حمایت به بحث و تبادل نظر پرداختند:

  • بررسی شرایط مربوط به حجم فعالیت مالی بنگاه های اقتصادی متقاضی؛موضوع شرط سوم از بند 6-1-3 آئین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
  • بررسی شرایط بنگاه های اقتصادی دانش بنیان در سطوح ملی و استانی؛ موضوع تبصره 1 بند 6-1-3 آئین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
  • بررسی شرایط تصمیم گیری در خصوص حد نصاب اعطای تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان؛ موضوع عبارت پایانی بند 8 آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

این جلسه که در تاریخ 1397/10/11 در محل سالن جلسات کوثر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار گردید؛ مدیران ارشد سازمان حمایت از جمله معاون وزیر و ریاست سازمان، معاون توسعه مدیرت و منابع، معاون نظارت بر کاهای سرمایه ای و خدمات، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات و همچنین مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها (دبیر همایش) و مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی حضور داشتند.

عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به لزوم بررسی و دقت نظر در امر ارزیابی بنگاه های متقاضی حضور در روند هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید داشت در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور حمایت از بنگاه های اقتصادی که با توسعه برند، تولیدات و فعالیت بیش از پیش خود(بویژه شرکت های دانش بنیان) و مخصوصا در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان کمک بسزایی را به کشور برای خروج از شرایط بحران می کنند،در فرایند ارزیابی مورد توجه قرار گیرند.

علاوه بر مدیران مذکور اعضای شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس از سازمان های برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان حضور داشته و در خصوص مباحث مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.