فراخوان همایش تمدید شد

با توجه به استقبال شرکت های متقاضی حضور در روند ارزیابی هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراخوان این ثبت نام که از ابتدای شهریور ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه داشت، تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید گردید.

بر همین اساس شرکت های متقاضی می توانند تا پایان آبان ماه نسبت به ثبت نام در سایت و تکمیل اطلاعات شرکت خود اقدام لازم را صورت دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام می توانید فایل زیر را دانلود نمایید.

تمدید فراخوان ثبت نام از واحدهای متقاضی