شرایط اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

شروط لازم برای ورود به فرآیند ارزیابی

•   داشتن پروانه و مجوز معتبر بهره­ برداري از مراجع قانونی.
•  «نداشتن حكم محکومیت در شعب تعزيرات و يا ساير مراجع ذيصلاح» و همچنین عدم وجود پرونده تخلفاتی تحت رسیدگی ارسال شده از ناحیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و یا سازمان­های صنعت، معدن و تجارت  به ادارات کل تعزیرات و دیگر مراجع ذیصلاح، حداقل  طی سال ممیزی و سال قبل از آن
•    دارا بودن دو شرط از شرایط توزیع، وضعیت اشتغال نیروی انسانی و شرایط مالی به شرح زیر:

      شرط اول: گستره توزيع، بهره گیری و بهره برداری از کالا و خدمات بنگاه­های اقتصادی حداقل در 15 استان کشور.

      شرط دوم: داشتن 100 نفر نیروی انسانی شاغل مطابق ضوابط قانون کار، که در بنگاه اقتصادی بصورت تمام وقت فعالیت می­کنند.

      شرط سوم: حجم فعالیت مالی بنگاه متقاضی، مطابق شرایطی باشد که شورای سیاستگذاری هر ساله تعیین می­نماید

•    دارا بودن مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و جلب رضایتمندی مشتری و رسیدگی به نظرات مشتریان

•   رعايت ضوابط و مقررات عرضه و تعیین قیمت کالا و خدمات مطابق ضوابط مورد تایید سازمان حمایت و مراجع ذی صلاح.

•   عدم عرضه کالای قاچاق یا ارایه خدمت به کالای قاچاق.

•   ملاك ارزيابي براي بررسي تقاضا در خصوص واحد توليدي يا خدماتي که داراي تنوع در توليد كالا يا خدمت می باشد، تولید کالا و یا خدمتی است که سهم 70% در تولید یا درآمد را داشته باشد .

•   دارا بودن حداقل  80 درصد رضایتمندی مشتری در نظرسنجی های بعمل آمده یا ارزیابی کارشناسی سازمان حمایت.


ضوابط اخذ تندیس های ملّی  رعایت حقوق مصرف کنندگان:

الزامات اخذ تندیس های ملّی :

•    دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال متوالی یا 3 سال غیرمتوالی. ( سال جاری محاسبه نمی‌شود).
•    کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه ملّی.
•    رضایتمندی مشتری 90% و بالاتر.
•    وجود گستره توزیع کالا یا خدمات و نمایندگی عنداللزوم واحد متقاضی در بيش از 25 استان کشور.

*تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان با توجه به امتیاز کسب شده از شاخصهای ارزیابی و سنجش واحد های تولیدی شرکتهای متقاضی در سه رده ی: طلایی، نقره ای و برنزی به شرکتهای  برتر اعطا می‌گردد.

اعطای گواهینامه استانی:

در صورتیکه گستره فعالیت، در سطح ملی نباشد، شرکت های متقاضی می‌توانند در سطح استانی جهت دریافت گواهینامه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مراجعه نمایند.