شرایط اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

شرایط اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1397شرايط عمومی ورود به فرایند اعطای گواهینامه/ تندیس

•    داشتن نشان تجاری مستقل.
•    داشتن پروانه بهره برداری و مجوزهای بهداشتی و پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران.
•    نداشتن حكم محکومیت قطعي در دو سال اخير(سال جاري و سال قبل)در شعب تعزيرات و يا ساير مراجع ذيصلاح» و همچنین نداشتن پرونده تخلفاتی مفتوح در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در شرایطی که برائت از تخلف برای این سازمان محرز نشده باشد.
•    عدم سوء سابقه در 2 سال اخیر در حوزه نظارتي دانشگاههاي علوم پزشكي.


شرایط اختصاصی اعطای گواهینامه ملی:

•    کسب امتیاز شاخص های ارزیابی و سنجش واحدهای تولیدی.
•    کسب امتیاز مربوط به رضایت مندی مشتریان (دارا بودن حداقل 70% رضایت مندی مشتری).
•    کسب امتیاز شاخص‌های مربوط به کیفیت کالا و خدمات.
•    کسب امتیاز مربوط به رعایت قیمت ها.
•    کسب امتیاز مربوط به توزیع و خدمات پس از فروش.
•    داشتن گستره فعالیت در 10 و بیش از 10 استان.
•    تولید بر مبنای حداقل 70% ظرفیت اسمی.


شرایط اختصاصی اعطای تندیس ملی:

•    کسب امتیاز شاخص های ارزیابی و سنجش واحدهای تولیدی.
•    دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال متوالی یا 3 سال غیرمتوالی ( سال جاری محاسبه نمی‌شود).
•    کسب حداقل 90 امتیاز در مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه.
•    رضایت مندی مشتری  90 درصد و بالاتر.
•    وجود گستره توزیع کالا یا خدمات و نمایندگی واحد متقاضی، در حداقل 20 استان کشور.
•    تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان با توجه به امتیاز کسب شده از شاخصهای ارزیابی و سنجش واحد های تولیدی شرکتهای متقاضی


 در سه رده ی: طلایی، نقره ای و برنزی به شرکتهای تولیدی و خدماتی برتر اعطا می‌گردد.*اعطای گواهینامه استانی:

در صورتیکه گستره فعالیت، در سطح ملی نباشد، شرکت های متقاضی می‌توانند در سطح استانی جهت دریافت گواهینامه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مراجعه نمایند.