کمیته فنی و شورا

بر اساس فصل سوم آئین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ارکان و وظایف کمیته فنی، شورای عالی، دبیرخانه سیاست گذاری و کمیته پشتیبانی مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت زیر تشریح می شود.

1.کمیته فنی

اعضای کمیته فنی

معاون ذي‌ربط در سازمان حمايت  (رییس کمیته).

رییس انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (یا یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن ملّی با معرفی کتبی)

 دبیر شورای سیاستگذاری همایش (دبیر جلسه)

مدیر کل ذي‌ربط (بدون حق رأی).

 چهار نفر از اعضاء هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها حسب مورد به انتخاب سازمان حمایت  

نماینده سازمان ملّی استاندارد ایران.

 نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

 نماینده وزارتخانه  ها، سازمان ها، موسسات و نهادهای تخصصی (حسب مورد)

9رئيس اداره دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی (بدون حق رأی).

 مدیرعامل یا  نماینده تام الاختیار بنگاه اقتصادی متقاضی (بدون حق رأی).

وظایف کمیته فنی   

کمیته فنی ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص پرونده­ها و اطلاعات دریافت شده(بازدید و ...) درخصوص واحدهای واجد شرایط طبق ضوابط، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را جهت تصویب نهایی در شورا به دبیرخانه ارسال می­نماید.

تبصره 1: درصورت رد تقاضای متقاضی درکمیته فنی، مراتب طی نامه­ای با ذکر علت از طریق معاونت ذي‌ربط  به متقاضی اعلام(حد اکثر دو روز) تا در صورت رفع نواقص، مستندات لازم جهت رسیدگی بعدی ارایه شود(حداکثر   7روز) و یا در صورت اعتراض نسبت به رأی کمیته، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مراتب اعتراض خود را کتبا به همراه مستندات به دبیرخانه اعطای گواهینامه و تندیس های ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعلام نماید تا مراتب در کمیته فنی مجددا بررسی شود.

تبصره 2: تصمیم کمیته فنی در مرحله دوم رسیدگی به درخواست مجدد متقاضی در هر صورت به شورا ارایه و تصمیم نهایی اتخاذ می­‌شود.

2.شورا

 اعضای شورا

معاون وزیر و رییس سازمان حمايت (رییس شورا).

رئيس انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. (یا یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن ملّی با معرفی کتبی)

دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش (دبیر شورا)

 اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها حسب مورد به انتخاب سازمان حمایت (یا نماینده معرفی شده آنها)

 معاون ذي‌ربط در سازمان حمايت (بدون حق رای) 

رییس سازمان ملّی استاندارد ایران یا نماینده معرفی شده وی

 نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

 نماینده وزارت­خانه­ها، سازمان­ها، موسسات و نهاد­های تخصصی (حسب مورد و بررسی موضوع تقاضای بنگاه اقتصادی در صورت لزوم) به عنوان عضو مدعو

وظایف شورا

1- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل­های مربوط و شاخص­های پیشنهادی کمیته فنی و دبیرخانه اجرایی جهت ارایه به سازمان حمايت  برای تصویب نهایی.

2- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای گواهینامه و تندیس های ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور و تعیین واحدهای واجد شرایط. (کسب امتیاز ارزیابی شده بنگاه­های اقتصادی، شرط لازم و رای اکثریت شورای سیاستگذاری ، شرط کافی دریافت گواهینامه/ تندیس­های ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان می­باشد)

3- نظارت مستمر بر فرآیند کلیه مراحل اجرایی اعطای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سطوح ملّی، استانی و شهرستانی و اخذ گزارش از دبیرخانه‌های اجرایی مربوط.

4- بررسی و تعیین اعضاء و وظایف کمیته های علمی و  اطلاع رسانی (در صورت نیاز)

5- ارزیابی رضایت مندی مشتریان می­تواند مطابق نظر شورای سیاستگذاری از طریق یک یا چند مرکز سنجش به صورت سالانه و میدانی یا توسط کارشناسان حوزه بررسی کننده انجام شود.

6- رسیدگی به اعتراض متقاضیان در تصمیم کمیته فنی.

7- شورای سیاستگذاری می­تواند کمیته علمی زیر نظر دبیر همایش تعیین و نسبت به انجام فعالیت­های علمی برای توسعه مبانی علمی موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه اقدام نماید. (اعضای کمیته علمی به پیشنهاد دبیر همایش و تایید و ابلاغ رسمی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت تعیین خواهد شد)

3.دبیرخانه شورای سیاستگذاری و اجرایی:

دبیرخانه شورای سیاستگذاری و اجرایی در سازمان حمایت مستقر بوده و کلیه فرآیندهای سیاستگذاری و اجرایی، از مرحله فراخوان تا هماهنگی برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تندیس های ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان را به شرح زير عهده‌دار خواهد بود:

- دریافت نظرات کمیته فنی و طرح آن در جلسه شورا.

2- تهیه و پیشنهاد اصلاحات مورد نظر در آیین­نامه و دستورالعمل­های اجرایی و ارائه آن به سازمان حمایت جهت تصویب.

3-تهیه و ارسال فرم­ها و جداول مربوط به اخذ اطلاعات و نگهداری سوابق و انعکاس آن به سازمان حمایت جهت انجام مراحل تصویب و ابلاغ به واحدهای ذي‌ربط.

4-ارایه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مدیریت برگزاری مراسم های ملّی و استانی.

5- ارایه دستورالعمل های اجرایی استانی و ملّی جهت انجام امور اجرایی و ابلاغ سیاست­های شورای سیاستگذاری.

6- انجام كليه امور دبيرخانه‌اي و ايجاد هماهنگي‌‌هاي لازم جهت برگزاري جلسات کميته فني و شورای سیاستگذاری.

7- اعلام فراخوان اعطاي گواهينامه و تنديس.

8- دريافت و ثبت درخواست شرکتهاي متقاضي.

9- دریافت اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای بررسی.

10- انجام هماهنگی­های لازم به منظور برگزاری مراسم اعطای و تنديس به شرکتهاي منتخب.

11- دبیرهمایش، دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی خواهد بود که با حکم رسمی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت از بین مدیران کل سازمان حمایت، ترجیحاً مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان­ها و نظارت بر تشکل­ها منصوب و وظیفه اداره دبیرخانه همایش را بر عهده خواهد داشت.

4.کمیته امور  پشتیبانی

به منظور انجام فرآیند اجرايي و امور مالی مربوط و برگزاری هر چه باشکوه‌تر روز ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کمیته‌ای با عنوان« کمیته امور پشتیبانی» با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر در دبيرخانه شورای سیاستگذاری و اجرايي تشکیل می‌شود و مسئولیت امور مالی و پشتیبانی مربوط به این کمیته می‌باشد.

اعضای کمیته پشتیبانی

1- دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش (به عنوان نماینده سازمان حمایت و عضو و رئيس کمیته امور پشتیبانی).

2- مدیر حراست سازمان حمایت (به عنوان نماینده سازمان حمایت و عضو کمیته).

3- رئيس انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان/ یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن ملّی با معرفی کتبی) (عضو کمیته).

4- مدیرعامل 3 شرکت­ برتر یا نماینده تام الاختیار، که در سال­های گذشته موفق به کسب تندیس ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشند، با معرفی کتبی بنگاه اقتصادی مربوط.

وظايف کمیته امور پشتیبانی:

1- تشکیل جلسات کاری منظم در محل سازمان حمایت.

2- کمیته پشتیبانی مجازاست، با لحاظ بند 13-2، اجرای مراسم، انجام فرایندهای مالی و حسابداری و سایر امور اداری و مالی مربوط را با بهره­گیری از شرکت­ها و یا انجمن و موسسات تخصصی مرتبط یا همکاری با شرکت های متقاضی حاضر در فرایند ارزیابی همایش به صورت کلی/ موردی انجام دهد.

3- کلیه پرداخت‌ها و هزینه‌های مربوط از محل منابع بنگاه­های حاضر ذي‌ربط  به پیمانکاران، با مصوبه کمیته امور پشتیبانی قابل انجام خواهد بود.

4- در صورتیکه بخش علمی همایش مطابق نظر شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی گردد، کمیته امور پشتیبانی می­تواند از مراکز و انجمن­ها و موسسات علمی و پژوهشی برای اجرای استفاده نموده و بخش علمی همایش به صورت جداگانه و با همکاری این مراکز انجام شود.