آئین نامه و دستورالعمل اعطای گواهینامه و تندیس

 

برای دریافت آئین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان برروی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود آیین نامه

برای دریافت دستورالعمل نحوه ارزیابی و انتخاب شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان برروی لینک زیر کلیک کنید

دانلود دستورالعمل