جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی
جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی کمیته فنی ارزیابی از واحد های متقاضی حوزه معاونت کالاهای ...

جلسات یازده و دوازده کمیته فنی
جلسات یازده و دوازده کمیته فنی در راستای ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ی ...

کمیته فنی نهم و دهم
کمیته فنی نهم و دهم بررسی شرکت های فعال در حوزه کالاهای غیر فلزی و خدمات &nbs ...

ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8)
ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8) جلسات هفتم و هشتم   در ادامه روند بررسی پرونده ...

جلسات سوم شورا و پنجم و ششم کمیته فنی
جلسات سوم شورا و پنجم و ششم کمیته فنی سومین جلسه شورای سیاست گذاری و پنجمین و ششمین جلسات کمیته فن ...