برگزاری هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
برگزاری هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار گردی ...

جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی
جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی کمیته فنی ارزیابی از واحد های متقاضی حوزه معاونت کالاهای ...

جلسات یازده و دوازده کمیته فنی
جلسات یازده و دوازده کمیته فنی در راستای ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ی ...

کمیته فنی نهم و دهم
کمیته فنی نهم و دهم بررسی شرکت های فعال در حوزه کالاهای غیر فلزی و خدمات &nbs ...

ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8)
ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8) جلسات هفتم و هشتم   در ادامه روند بررسی پرونده ...