اتمام مهلت ثبت نام اولیه در همایش
اتمام مهلت ثبت نام اولیه در همایش مهلت ثبت نام در روند ارزیابی نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از ...

اطلاعیه نهایی در خصوص ثبت نام در سایت
اطلاعیه نهایی در خصوص ثبت نام در سایت به اطلاع می رساند ثبت نام در وب سایت اختصاصی همایش روز ملی ح ...

فراخوان همایش تمدید شد
فراخوان همایش تمدید شد فراخوان همایش نوزدهم تا پایان آبان ماه تمدید گردید   ...

آغاز ثبت نام در فراخوان
آغاز ثبت نام در فراخوان برای ثبت نام در روند ارزیابی نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از ...

آغاز فراخوان نوزدهمین همایش از 31 مرداد
آغاز فراخوان نوزدهمین همایش از 31 مرداد فراخوان نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ...