گزارشی از جلسات سیزدهم الی هفدهم
گزارشی از جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی ارزیابی از واحد های متقاضی حوزه معاونت کالاهای مصر ...

گزارشی از جلسات سیزدهم الی هفدهم
گزارشی از جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی ارزیابی از واحد های متقاضی حوزه معاونت کالاهای مصر ...

جلسات یازده و دوازده کمیته فنی
جلسات یازده و دوازده کمیته فنی در راستای ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ی ...

کمیته فنی نهم و دهم
کمیته فنی نهم و دهم بررسی شرکت های فعال در حوزه کالاهای غیر فلزی و خدمات &nbs ...

ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8)
ادامه جلسات کمیته فنی(7 و8) جلسات هفتم و هشتم   در ادامه روند بررسی پرونده ...